top of page

לכי להיבדק - אחת מתשע

קמפיין פרינט וגרילה להעלאת המודעות לסרטן השד

פרינט - יופיע בפייסבוק של העמותה, בעיתונים ובמגזינים לנשים
(כגון: 'לאישה', 'גו סטייל', 'את' וכו')

אחת מתשע.jpg
2964503.jpg

גרילה - כהתחלה, בחנויות ביגוד לנשים, נשים על בובות ראווה כצעיף את סרט המודעות הורוד, כשבקצה אחד שלו הכיתוב 'כסי לעצמך את החשש, לכי להיבדק' ובקצה השני לוגו העמותה:

sara-kurfess-5epnzwsphl0-unsplash.jpg

בהמשך, תחכה להם השאלה 'יכולה לכסות את עצמך בדרך אחרת?' על מדבקה במראות תאי המדידה:

מדבקות סופי.jpg

ונסיים בברכה, וגם בתחתיות מתגרות לפאבים שבצד אחד ישנה השאלה 'את יכולה להוכיח שלך זה לא יקרה?' ואז כשיתעניינו ויהפכו יראו את המשפט המוביל בקמפיין:

אופציה מובחרת.jpg
bottom of page